Kde: malá tělocvična ZŠ Pod Marjánkou, Pod Marjánkou 2, Praha 6

Rozvrh:

Kurzy pozastaveny

Přihlášení: V případě zájmu pište hlavní trenérce na mail: info@acolympia

Cena: bude aktualizována

Způsob úhrady: převodem na účet 5661117399/2010, kód dítěte jako var.symbol Vám bude přidělený mailem